Политика на поверителност

Във връзка с GDPR, актуализирахме нашата политика за поверителност, за да гарантираме още по-добра обработка на Вашите данни

“Риск” ООД събира лична информация в различни ситуации. Поради това ние също много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за указанията как третираме личната информация, която събираме, когато използвате нашия уеб сайт.

Кой е администраторът на данни?

Съгласно приложимия закон за личните данни“Риск” ООД се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте. По-долу ще намерите цялата необходима информация за връзка:

“Риск” ООД ООД, адрес на управление: …………………………………………

Каква информация се обработва?

“Риск” ООД третира информация, която може да се използва за идентифициране на конкретни хора, включително клиенти, контакти и абонати. Информацията включва обща информация под формата на идентификационни данни, както и други общи лични данни. Като отправна точка не третираме чувствителна лична информация.

Цел и приложение

Личната информация, която третираме в “Риск” ООД, е ограничена до това, което е необходимо за целите на обработката. Информацията се използва само за целта, за която е събрана.

Когато се свържете с нас, ние обработваме Вашата лична информация, за да се справим с Вашето запитване и да предоставим желаната поръчка на клиента. Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме Вашата информация за контакт, за да изпратим съответните имейли за новини и покани за събития.

Информацията за съществуващи клиенти, бивши клиенти и лица, с които сме били в контакт, се съхранява до степента, в която се нуждаем от нея във връзка със спазването на договора, оптимизирането на продуктите, услугите и потребителските маркетинг профили.

Информацията, която ни предоставяте на уеб сайта, като поръчате безплатна консултация се изпраща на нашата електронна поща. Също така записваме как е било поведението Ви на нашия уебсайт, включително и това, на което сте кликнали. Данните, които събираме за поведението Ви в уебсайта, се свързват с информацията, която предоставяте, когато използвате услуга на нашия уебсайт.

Правим това, за да оптимизираме уебсайта и маркетинга си, включително показването на подходящо съдържание на нашия уебсайт и медиите, които рекламираме, следващия път, когато посетите някоя от тези страници. Чрез свързването на данните гарантираме, че показваме подходящо съдържание на нашите или на други уебсайтове и платформи.

Физическо местоположение на личните данни и сигурност

Веднъж регистрирани в “Риск” ООД, информацията Ви се запазва в нашия вътрешен CRM (система за управление на клиенти). За да защитим информацията Ви в CRM-а ни, достъпът до нея е ограничен до служителите, за които тя е уместна.

База за обработка на лични данни

Основата за обработката на въпросната информация и начинът, по който тя се получава, може да се състои от:
– Съгласие на регистранта – устно чрез служител в “Риск” ООД или чрез записване чрез уебсайта;
– Информацията е необходима, за да можем да изпълним договор със съответното физическо или юридическо лице;
– Въпросната информация вече е публикувана другаде от регистрираното лице

Личната информация се актуализира непрекъснато и редовно преглеждаме системите и имейлите си, за да преценим какво е подходящо за съхранение.

Изтриване

Създадени са редица процедури за изтриване на лични данни. Периодът на съхранение обаче зависи от това каква е целта на обработката на личните данни. Това е така, защото изтриваме личната информация, когато целта за обработката й вече не е налице.

Гореизложеното означава, че обработваме лична информация с цел изпращане на новинарски имейли, стига да сте абонирани за нашия бюлетин. Ако се откажете от абонамента, ние незабавно ще престанем да Ви изпращаме бюлетини и след това ще изтрием предоставената от Вас лична информация, когато се абонирате за нашата новинарска услуга.

Вашите права

Ако смятате, че третираме невярна или подвеждаща информация за вас, имате право да поискате тази информация да бъде коригирана. При получаване на такава молба ние ще решим дали информацията да бъде коригирана. Имате право и да възразите срещу обработката на Вашата лична информация. Ако получим такова възражение, ще разгледаме дали ще ограничим обработката на лични данни, докато разглеждаме възражението. Освен това в някои случаи може да имате право да получите личната си информация на електронен четец (преносимост на данни).

Ако искате да ни помолите да изтриете лични данни или да използвате някой от тези права, моля, свържете се с нас на посочения имейл адрес.

Не разкриване на информация

Ние не разкриваме информация за клиенти или други контакти на сътрудници или други трети страни. Също така не прехвърляме лични данни на партньори от трети страни.

Ремаркетинг листи

Като част от услугите, които предлагаме на нашите клиенти, в някои случаи обработваме и лична информация от името на клиента. Това може да бъде например във формата на клиентската информация на клиента, която третираме в контекста на подпомагането на клиентите на пазара на техните продукти.

По отношение на личните данни, които третираме от името на клиент, се считаме за процесор за обработка на данни и затова изготвихме споразумение за обработка на данни, което нашите клиенти имат възможност да получат от нас.

Ние не използваме и не разкриваме никакви записи на клиентите на нашите клиенти с каквато и да е друга цел освен маркетинга на клиента. Ние обаче отбелязваме, че е отговорност на клиента да гарантира, че компанията има основание да обработва личната информация, която ни е предоставена, включително съгласието на регистрираните лица, когато това е необходимо.

Въпроси

Ако имате въпроси относно обработката на лична информация в Green.Click, винаги можете да се свържете с нас на посочените имейл и телефон.

Сигурност

Вашата информация няма да бъде разкривана, препродавана или злоупотребявана и по друг начин не се третира по никакъв начин в противоречие със закона.

Цел

Информацията се използва за идентифициране на вас като потребител. В допълнение, ние използваме информацията за оптимизиране на нашите услуги и съдържание.